Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...], Prioriterat tematiskt område: "Globala förändringar och ekosystem"
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...], Prioriterat tematiskt område: "Globala förändringar och ekosystem"

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/zip (151131)

Record Number: 6936 / Last updated on: 2005-07-19
Category: call