Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för [...] Tematisk prioritet: "Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken" Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-RTD-OMC-NET
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för [...] Tematisk prioritet: "Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken" Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-RTD-OMC-NET

Funded under: FP6
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top