Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för [...] Tematisk prioritet: "Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken" Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-RTD-OMC-NET
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för [...] Tematisk prioritet: "Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken" Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-RTD-OMC-NET

Funded under: FP6

Download application/zip (142309)

Record Number: 6989 / Last updated on: 2005-09-05
Category: call