Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för [...] Prioriterat temaområde: "Hållbara energisystem", Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-Energy-4
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för [...] Prioriterat temaområde: "Hållbara energisystem", Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-Energy-4

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/zip (145078)

Record Number: 7009 / Last updated on: 2005-09-23
Category: call