Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Bästa praxis för jämn könsfördelning inom området för informationssamhällets teknik i de 25 medlemsstaterna, 2005/S 189-185713, Meddelande om upphandling, Tjänster
FP6

Bästa praxis för jämn könsfördelning inom området för informationssamhällets teknik i de 25 medlemsstaterna, 2005/S 189-185713, Meddelande om upphandling, Tjänster

Funded under: FP6-IST

Download application/zip (50120)

Record Number: 7042 / Last updated on: 2005-10-03
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top