Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det [...] Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST), Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-IST-41
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det [...] Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST), Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-IST-41

Funded under: FP6-IST

Download application/zip (144124)

Record Number: 7094 / Last updated on: 2005-10-20
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top