Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta [...] Prioriterat tematiskt område: "Särskilda åtgärder som omfattar ett bredare forskningsområde", Ansökningsomgångens identifieringskoder: FP6-2005-NEST-Path
FP6

Ansökningsomgång för indirekta [...] Prioriterat tematiskt område: "Särskilda åtgärder som omfattar ett bredare forskningsområde", Ansökningsomgångens identifieringskoder: FP6-2005-NEST-Path

Funded under: FP6-NEST

Download application/zip (146322)

Record Number: 7117 / Last updated on: 2005-11-04
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top