Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ändring av ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och stärka det europeiska [...]"
FP6

Ändring av ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och stärka det europeiska [...]"

Funded under: FP6-INCO

Download application/zip (66366)

Record Number: 7158 / Last updated on: 2005-12-21
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top