Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för [...] Vetenskap och samhälle: René Descartes-priser, Ansökningsomgång: FP6-2005-Vetenskap och samhälle-18
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för [...] Vetenskap och samhälle: René Descartes-priser, Ansökningsomgång: FP6-2005-Vetenskap och samhälle-18

Funded under: FP6-SOCIETY

Download application/zip (130841)

Record Number: 7159 / Last updated on: 2005-12-21
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top