Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Prioriterat tematiskt område: "Stöd till politikområden och förutseende av vetenskapliga och tekniska behov", Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet [...]
FP6

Prioriterat tematiskt område: "Stöd till politikområden och förutseende av vetenskapliga och tekniska behov", Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet [...]

Funded under: FP6-POLICIES

Download application/zip (147498)

Record Number: 7168 / Last updated on: 2006-01-04
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top