Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet [...] Prioriterat tematiskt område: "Stöd till politikområden och förutseende av vetenskapliga och tekniska behov"
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet [...] Prioriterat tematiskt område: "Stöd till politikområden och förutseende av vetenskapliga och tekniska behov"

Funded under: FP6-POLICIES

Download application/zip (152793)

Record Number: 7169 / Last updated on: 2006-01-04
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top