Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...] Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST)
FP6

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och [...] Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST)

Funded under: FP6-IST

Download application/zip (145922)

Record Number: 7170 / Last updated on: 2006-01-04
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top