Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Konkursikutse, et soodustada kolmandate sihtriikide partnerite osalemist teadusuuringute prioriteetsete teemavaldkondade projektides, mille kohta on lepingud juba allkirjastatud või mille üle [...]
FP6

Konkursikutse, et soodustada kolmandate sihtriikide partnerite osalemist teadusuuringute prioriteetsete teemavaldkondade projektides, mille kohta on lepingud juba allkirjastatud või mille üle [...]

Funded under: FP6-AEROSPACE, FP6-CITIZENS, FP6-FOOD, FP6-LIFESCIHEALTH, FP6-NMP, FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top