Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Särskild ansökningsomgång för att uppmuntra vissa utvalda tredjeländer att delta i projekt för vilka avtal redan undertecknats eller förhandlas inom prioriterade tematiska forskningsområden
FP6

Särskild ansökningsomgång för att uppmuntra vissa utvalda tredjeländer att delta i projekt för vilka avtal redan undertecknats eller förhandlas inom prioriterade tematiska forskningsområden

Funded under: FP6-AEROSPACE, FP6-CITIZENS, FP6-FOOD, FP6-LIFESCIHEALTH, FP6-NMP, FP6-SUSTDEV

Download application/zip (147953)

Record Number: 7209 / Last updated on: 2006-02-15
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top