Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Nõukogu Määrus (EÜ, EURATOM) millega tunnistatakse kehtetuks nõukogude määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, nõukogude määrus nr 7/66/Euratom, 122/66/EMÜ ja [...], KOM(2005) 289 lõplik
FP6

Ettepanek: Nõukogu Määrus (EÜ, EURATOM) millega tunnistatakse kehtetuks nõukogude määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, nõukogude määrus nr 7/66/Euratom, 122/66/EMÜ ja [...], KOM(2005) 289 lõplik

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (199806)

Record Number: 7215 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument