Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets Förordning (EG, Euratom) om upphävande av rådens förordning nr 6/66/Euratom, 121/66/EEG, rådens förordning nr 7/66/Euratom, 122/66/EEG och rådens [...], KOM(2005) 289 slutlig
FP6

Förslag till Rådets Förordning (EG, Euratom) om upphävande av rådens förordning nr 6/66/Euratom, 121/66/EEG, rådens förordning nr 7/66/Euratom, 122/66/EEG och rådens [...], KOM(2005) 289 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (199806)

Record Number: 7215 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument