Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen [...]: Mod et globalt partnerskab i informationssamfundet: Den Europæiske Unions bidrag til anden fase i Verdenstopmødet om [...] (VTIS), KOM(2005) 234 endelig
FP6

Meddelelse fra Kommissionen [...]: Mod et globalt partnerskab i informationssamfundet: Den Europæiske Unions bidrag til anden fase i Verdenstopmødet om [...] (VTIS), KOM(2005) 234 endelig

Funded under: FP6-IST

Download 81718481-6_da.pdf (0)

Record Number: 7216 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument