Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule [...]: Globaalse partnerluse poole infoühiskonnas: Euroopa Liidu panus ülemaailmse infoühiskonna tippkohtumise (WSIS) teises faasis, KOM(2005) 234 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule [...]: Globaalse partnerluse poole infoühiskonnas: Euroopa Liidu panus ülemaailmse infoühiskonna tippkohtumise (WSIS) teises faasis, KOM(2005) 234 lõplik

Funded under: FP6-IST

Download 81718481-6_et.pdf (0)

Record Number: 7216 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument