Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen [...]: För ett globalt partnerskap i informationssamhället: Europeiska unionens bidrag till andra fasen av världstoppmötet om [...] (WSIS), KOM(2005) 234 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen [...]: För ett globalt partnerskap i informationssamhället: Europeiska unionens bidrag till andra fasen av världstoppmötet om [...] (WSIS), KOM(2005) 234 slutlig

Funded under: FP6-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top