Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet [...]: Slutevaluering af gennemførelsen af det flerårige EF-program (1998-2002) for at fremme informationssamfundet i Europa (PROMISE) KOM(2005) 260 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen til rådet [...]: Slutevaluering af gennemførelsen af det flerårige EF-program (1998-2002) for at fremme informationssamfundet i Europa (PROMISE) KOM(2005) 260 endelig

Funded under: FP6-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top