Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet [...]: Slutevaluering af gennemførelsen af det flerårige EF-program (1998-2002) for at fremme informationssamfundet i Europa (PROMISE) KOM(2005) 260 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen til rådet [...]: Slutevaluering af gennemførelsen af det flerårige EF-program (1998-2002) for at fremme informationssamfundet i Europa (PROMISE) KOM(2005) 260 endelig

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (151110)

Record Number: 7217 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument