Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile [...]: Lõpphinnang Euroopa infoühiskonna loomist soodustava ühenduse mitmeaastase (1998�2002) programmi (PROMISE) rakendamisele, KOM(2005) 260 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile [...]: Lõpphinnang Euroopa infoühiskonna loomist soodustava ühenduse mitmeaastase (1998�2002) programmi (PROMISE) rakendamisele, KOM(2005) 260 lõplik

Funded under: FP6-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top