Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile [...]: Lõpphinnang Euroopa infoühiskonna loomist soodustava ühenduse mitmeaastase (1998�2002) programmi (PROMISE) rakendamisele, KOM(2005) 260 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile [...]: Lõpphinnang Euroopa infoühiskonna loomist soodustava ühenduse mitmeaastase (1998�2002) programmi (PROMISE) rakendamisele, KOM(2005) 260 lõplik

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (151110)

Record Number: 7217 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument