Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle [...]: Loppuarviointi yhteisön monivuotisesta PROMISE-ohjelmasta (1998-2002), jolla pyritään edistämään tietoyhteiskunnan syntyä Euroopassa, KOM(2005) 260 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto neuvostolle [...]: Loppuarviointi yhteisön monivuotisesta PROMISE-ohjelmasta (1998-2002), jolla pyritään edistämään tietoyhteiskunnan syntyä Euroopassa, KOM(2005) 260 lopullinen

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (151110)

Record Number: 7217 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument