Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie [...]: Eindevaluatie van de tenuitvoerlegging van het meerjarenprogramma (1998-2002) van de Gemeenschap om de totstandbrenging van [...] (PROMISE) COM(2005) 260 definitief
FP6

Mededeling van de commissie [...]: Eindevaluatie van de tenuitvoerlegging van het meerjarenprogramma (1998-2002) van de Gemeenschap om de totstandbrenging van [...] (PROMISE) COM(2005) 260 definitief

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (151110)

Record Number: 7217 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top