Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen [...]: Slutlig utvärdering av genomförandet av det fleråriga gemenskapsprogrammet (1998-2002) för att stimulera [...] (PROMISE) KOM(2005) 260 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen [...]: Slutlig utvärdering av genomförandet av det fleråriga gemenskapsprogrammet (1998-2002) för att stimulera [...] (PROMISE) KOM(2005) 260 slutlig

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (151110)

Record Number: 7217 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top