Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Grönbok om effektivare energiutnyttjande eller hur man kan göra mer med mindre, KOM(2005) 265 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (349228)

Record Number: 7218 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument