Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rapport fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet [...]: Biovidenskab og bioteknologi - en strategi for Europa, tredje fremskridtsrapport og fremtidige retningslinjer, KOM(2005) 286 endelig
FP6

Rapport fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet [...]: Biovidenskab og bioteknologi - en strategi for Europa, tredje fremskridtsrapport og fremtidige retningslinjer, KOM(2005) 286 endelig

Funded under: FP6-LIFESCIHEALTH

Download application/pdf (212184)

Record Number: 7219 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top