Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni aruanne euroopa parlamendile, nõukogule, regioonide komiteele ning [...]: bioteadused ja biotehnoloogia - euroopa strateegia, kolmas arenguaruanne ja tulevikusuunised, KOM(2005) 286 lõplik
FP6

Komisjoni aruanne euroopa parlamendile, nõukogule, regioonide komiteele ning [...]: bioteadused ja biotehnoloogia - euroopa strateegia, kolmas arenguaruanne ja tulevikusuunised, KOM(2005) 286 lõplik

Funded under: FP6-LIFESCIHEALTH

Download application/pdf (212184)

Record Number: 7219 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument