Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission kertomus euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden [...]: biotieteet ja biotekniikka - strategia euroopalle, kolmas raportti edistymisestä ja tulevan linjausta, KOM(2005) 286 lopullinen
FP6

Komission kertomus euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden [...]: biotieteet ja biotekniikka - strategia euroopalle, kolmas raportti edistymisestä ja tulevan linjausta, KOM(2005) 286 lopullinen

Funded under: FP6-LIFESCIHEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top