Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rapport från kommissionen till europaparlamentet, rådet [...]: biovetenskap och bioteknik - en strategi för europa, tredje lägesrapporten och framtida inriktning, KOM(2005) 286 slutlig
FP6

Rapport från kommissionen till europaparlamentet, rådet [...]: biovetenskap och bioteknik - en strategi för europa, tredje lägesrapporten och framtida inriktning, KOM(2005) 286 slutlig

Funded under: FP6-LIFESCIHEALTH

Download application/pdf (212184)

Record Number: 7219 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top