Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek nõukogu otsus millega antakse komisjonile juhised rahvusvahelise tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuste läbirääkimisteks, KOM(2005) 199 lõplik
FP6

Ettepanek nõukogu otsus millega antakse komisjonile juhised rahvusvahelise tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuste läbirääkimisteks, KOM(2005) 199 lõplik

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (121284)

Record Number: 7220 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument