Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een besluit van de Raad houdende richtsnoeren voor de Commissie voor de onderhandeling over wijzigingen van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van [...] COM(2005) 199 definitief
FP6

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende richtsnoeren voor de Commissie voor de onderhandeling over wijzigingen van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van [...] COM(2005) 199 definitief

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (121284)

Record Number: 7220 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top