Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets beslut om utfärdande av direktiv till kommissionen för förhandlingarna om ändring av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, KOM(2005) 199 slutlig
FP6

Förslag till Rådets beslut om utfärdande av direktiv till kommissionen för förhandlingarna om ändring av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, KOM(2005) 199 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (121284)

Record Number: 7220 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument