Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele, "i2010 - Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest" KOM(2005) 229 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele, "i2010 - Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest" KOM(2005) 229 lõplik

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (183399)

Record Number: 7222 / Last updated on: 2006-02-23
Category: comDocument