Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Udkast til Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)
FP7

Udkast til Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top