Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Raporti Projekt Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi [...]
FP7

Raporti Projekt Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi [...]

Funded under: FP7

Download application/pdf (447132)

Record Number: 7227 / Last updated on: 2006-02-24
Category: poli