Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mietintöluonnos ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007-2013)
FP7

Mietintöluonnos ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007-2013)

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top