Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och [...]
FP7

Förslag till Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och [...]

Funded under: FP7

Download application/pdf (447132)

Record Number: 7227 / Last updated on: 2006-02-24
Category: poli