Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mietintöluonnos ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007-2011)
FP7

Mietintöluonnos ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007-2011)

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (255715)

Record Number: 7233 / Last updated on: 2006-03-01
Category: poli