Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Betänkande om förslaget till rådets beslut om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på [...]
FP7

Förslag till Betänkande om förslaget till rådets beslut om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på [...]

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (255715)

Record Number: 7233 / Last updated on: 2006-03-01
Category: poli