Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tillägg till ansökningsomgången för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration [...] (FP6-2006-Mobility-13)
FP6

Tillägg till ansökningsomgången för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration [...] (FP6-2006-Mobility-13)

Funded under: FP6-MOBILITY

Download application/zip (65687)

Record Number: 7238 / Last updated on: 2006-03-02
Category: call