Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile: Ühismeetmed majanduskasvu kiirendamiseks ja tööhõive tõstmiseks: ühenduse Lissaboni kava, KOM(2005) 330 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile: Ühismeetmed majanduskasvu kiirendamiseks ja tööhõive tõstmiseks: ühenduse Lissaboni kava, KOM(2005) 330 lõplik

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (140788)

Record Number: 7246 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument