Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad en het europees parlement: Gemeenschappelijke acties voor groei en werkgelegenheid: het communautair Lissabonprogramma COM(2005) 330 definitief
FP6

Mededeling van de commissie aan de raad en het europees parlement: Gemeenschappelijke acties voor groei en werkgelegenheid: het communautair Lissabonprogramma COM(2005) 330 definitief

Funded under: FP6-SME
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top