Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet: Gemensamma insatser för tillväxt och sysselsättning: gemenskapens Lissabonprogram, KOM(2005) 330 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet: Gemensamma insatser för tillväxt och sysselsättning: gemenskapens Lissabonprogram, KOM(2005) 330 slutlig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (140788)

Record Number: 7246 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument