Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag [...] om indgåelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem på De [...] KOM(2005) 333 endelig
FP6

Forslag [...] om indgåelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem på De [...] KOM(2005) 333 endelig

Funded under: FP6
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top