Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek [...] kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ning teiselt poolt �veitsi Konföderatsiooni vahelise teadus-ja tehnikaalase koostöölepingu sõlmimist, KOM(2005) 333 lõ
FP6

Ettepanek [...] kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ning teiselt poolt �veitsi Konföderatsiooni vahelise teadus-ja tehnikaalase koostöölepingu sõlmimist, KOM(2005) 333 lõ

Funded under: FP6

Download application/pdf (278544)

Record Number: 7247 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top