Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een [...] betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de overeenkomst inzake wetenschappelijke [...] COM(2005) 333 definitief
FP6

Voorstel voor een [...] betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de overeenkomst inzake wetenschappelijke [...] COM(2005) 333 definitief

Funded under: FP6

Download application/pdf (278544)

Record Number: 7247 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument