Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: [...] millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ seoses heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programmi [...]KOM(2005) 347 lõplik

Download application/pdf (191692)

Record Number: 7248 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument