Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: [...] millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ seoses heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programmi [...]KOM(2005) 347 lõplik
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top