Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus [...] päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman [...], KOM(2005) 347 lopullinen

Download application/pdf (191692)

Record Number: 7248 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top