Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel [...] tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken [...] COM(2005) 347 definitief

Download application/pdf (191692)

Record Number: 7248 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument