Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel [...] tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken [...] COM(2005) 347 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top