Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse [...] i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit Vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og [...] KOM(2005) 455 endelig
FP6

Meddelelse [...] i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit Vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og [...] KOM(2005) 455 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (149606)

Record Number: 7250 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument