Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A bizottság [...] az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak az energia végso felhasználásának hatékonyságáról és az [...] COM(2005) 455 végleges
FP6

A bizottság [...] az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak az energia végso felhasználásának hatékonyságáról és az [...] COM(2005) 455 végleges

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top